Untitled Document
În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a responsabililor cu formarea continuă - Adresă echivalare CPT


Selecția cadrelor didactice pentru participarea la programele de formare continuă acreditate:
 • PROF I - Mentorat de carieră didactică
 • PROF II - Mentorat de practică pedagogică


Apel selecție formatori pentru anul școlar 2021 - 2022 - În vederea elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2021‒2022, Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava organizează selecția formatorilor și a programelor de formare propuse de aceștia. În acest scop, pentru a face parte din corpul de formatori ai CCD George Tofan Suceava, vă invităm să participați la selecție personalului didactic din învățământul preuniversitar din județul Suceava


Selecţia personalului didactic de predare din învăţământul gimnazial din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă : "CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial", cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani, în calitate de partener pe Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED” cod SMIS 2014 +:118327 proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și implementat de către Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar în parteneriat cu Casele Corpului Didactic Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș, București, ISJ Iași, ISJ Bihor și ISJ București .


Selecţia personalului didactic de predare din învăţământul gimnazial din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ,,CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial”, cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani, în calitate de partener pe Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED” cod SMIS 2014 +:118327, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și implementat de către Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Botoșani, pentru regiunea N-E.Termen limită de transmitere a dosarului de înscriere scanat: 07.05.2021. Adresa pentru transmiterea dosarelor de înscriere: daniela.zup@educred.ro. Participanții vor fi înscriși în grupe în ordinea primirii dosarelor.


COLOCVIU EDUCAȚIONAL PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE ÎN INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ Ediția a II-a

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Vă puteţi înscrie accesând link-ul de mai jos:

COLOCVIU EDUCAȚIONAL - PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE ÎN INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ

SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ediţia a XIV-a FACTORI DE PROGRES ȘCOLAR ÎN ÎNVĂȚAREA DIGITALIZATĂ, 5 februarie 2021, ora 10.00

CRED – Etapa nouă: Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial” acreditat de Casa Corpului Didactic Botoșani în cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”, toate disciplinele. Notă: apelul se adresează profesorilor care nu au depus încă documentele pentru înscriere. Dosarele de înscriere la cursul de formare profesională continuă ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, în cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, se depun la CASA CORPULUI DIDACTIC SUCEAVA, până la data de 29.01.2021, conform calendarului anexat la Adresa MEC din attachment (click pe documentele de mai jos).

Planul de acţiune CRED - ianuarie 2021 - Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, vă invită să confirmați participarea la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Puteți confirma participarea la curs accesând link-ul din dreapta acestui anunţ.


Planul de acţiune CRED - ianuarie 2021 - Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Vă puteţi înscrie accesând link-ul din dreapta acestui anunţ.


CCD Suceava vă invită să contribuiți la elaborarea analizei nevoii de formare continuă la nivelul județului, prin completarea chestionarului de mai jos până la data de 30.11. 2020:

CCD Suceava vă informează că, în această perioadă, CCD Botoșani organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de formatori în cadrul proiectului POCU ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED - cod. smis 2014+:118327. Pentru județul Suceava sunt alocate: 1 post învățământ primar, 1 post biologie, 1 post matematică și 1 post educație fizică. Termen limită de depunere a dosarelor la CCD Botoșani: 16 noiembrie 2020 ora 15:00 ( dosarele pot fi: depuse personal la sediul CCD Botoșani sau trimise în format letric prin servicii poștale sau de curierat).
iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fccdsuceava%2Fposts%2F2765367140386596&width=500" width="500" height="306" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">
Formare CRED gimnaziu – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”, în perioada 28.09.2020-13.12.2020, se vor desfășura activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 6, după cum urmează:
 • Seria 6, grupa 1, matematică. Formator: prof. Marinela Cimpoeșu
 • Seria 6, grupa 2, limba română. Formator: prof. Daniela Ceredeev
 • Seria 6, grupa 3, limba română. Formator: prof. Rodica Zimbru
 • Seria 6, grupa 4, fizică. Formator: prof. Petru Crăciun
 • Seria 6, grupa 5, chimie. Formator: prof. Mihaela Drob
Cursul „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” are durata de 120 ore, în sistem blended learning, fiindu-i alocate 30 CPT (credite profesionale transferabile). În situația actuală și ca urmare a reglementărilor pentru limitarea efectelor pandemiei, cursul se va desfășura integral online.
Formare CRED învățământ primar – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”, în perioada 28.09.2020-13.12.2020, se vor desfășura activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, seria 5, după cum urmează:
 • Seria 5, grupa 1. Formator: prof. Loredana Corjuc
 • Seria 5, grupa 2. Formator: prof. Florentina Vlad
 • Seria 5, grupa 3. Formator: prof. Laura Chiticariu
CCursul „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” are durata de 120 ore, în sistem blended learning, fiindu-i alocate 30 CPT (credite profesionale transferabile). În situația actuală și ca urmare a reglementărilor pentru limitarea efectelor pandemiei, cursul se va desfășura integral online.

În vederea continuării activității de formare Casa Corpului Didactic "George Tofan" Suceava a implementat o soluție flexibilă dezvoltată de Google – GSuite for Education, cu un instrument de gestiune al cursurilor prin Google Classroom (classroom.google.com). Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc procesele de predare, învățare și colaborare prin integrarea noilor tehnologii în activitatea de formare.GSuite for Education oferă posibilitatea de a încărca materiale de studiu structurate în cursuri, de a comunica și a obține feedback de la cursanti, de a primi fișiere și răspunsuri la teme, alături de comunicarea sincronizată (live cu participanții la curs) prin intermediul videoconferințelor, de grup sau individuale. Google Classroom este un instrument Google recomandat personalului didactic si poate fi usor folosit in procesul de predare digitala. Accesul se realizează prin intermediul unui cont de forma prenume_nume@ccd-suceava.ro activat in cadrul instituției, atât pentru monitori, formatori, cursanți.


Selecţia personalului didactic de predare din învăţământul gimnazial din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă:"CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial", cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani , în calitate de partener pe Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED" cod SMIS 2014 +:118327 proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și implementat de către Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar în parteneriat cu Casele Corpului Didactic Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș, București, ISJ Iași, ISJ Bihor și ISJ București perioada 15.11.2017-14.11.2021. Începând cu data de 11.09.2020, cadrele didactice FĂRĂ dosar de înscriere sunt invitate depună documentele pentru cursul ,,CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, disciplinele limba și literatura română, limbi moderne (engleză, franceză, germană), matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, educație fizică, informatică, conform anexelor din adresa MEC.


ANUNŢ PRIVIND PROCEDURILE PENTRU ECHIVALAREA CPT. În atenția doamnelor și domnilor directori și a responsabililor comisiilor pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră din unitățile de învățământ din județul Suceava.A.Referitor la echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile. În luna septembrie se desfășoară la Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, activitatea de echivalare cu CPT a formelor de organizare a formării continue prevăzute în OMECTS Nr. 5562/2011 (art. 8 şi art. 9, alin 1).
Calendar de desfășurare:
* 01 - 15 Septembrie 2020 - depunerea de către solicitanți a dosarelor de echivalare la secretariatul unității școlare în care funcționează (cerere, documentul care atestă finalizarea programului de formare);
* 20 - 30 Septembrie 2020 - întrunirea comisiilor de echivalare și analizarea dosarelor pe baza programării stabilite împreună cu profesorul metodist responsabil (conform arondării din tabelul atașat).
* 01 – 05 Octombrie 2020 - afișarea rezultatelor și eliberarea adeverințelor de echivalare la unitatea de proveniență a solicitanților
RESPONSABILUL CU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ, membru al comisiei de echivalare, va avea în dosarul comisiei, următoarele documente:
* Un exemplar, în original, al deciziei directorului unităţii, de constituire a comisiei de echivalare, din care fac parte directorul unităţii, RDP şi reprezentantul CCD Suceava (conform arondării din tabelul ataşat anunțului) - anexa 1
* Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii ale originalelor (certificate/adeverințe/diplome, care atestă participarea la activităţile de formare pentru care se solicită echivalarea)
* Proces-verbal (se completează la comisie) - anexa 2)
* Modelul de adeverinţă care se eliberează după afişarea rezultatelor – anexa 3

B. Referitor la echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile a personalului didactic care a finalizat programe speciale
Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava preia până la data de 05 octombrie 2020 dosarele solicitanților (cadre didactice, unități de învățământ) pentru echivalarea cu CPT a programelor speciale, care se realizează conform Procedurii emisă de MEC Nr. 38591/ 03.10.2020 privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale, definite la art. 19 din Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, aprobată prin OMECTS Nr. 5564/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea derulării acestei activități în condiții optime, vă rugăm ca înainte de depunerea dosarelor să studiați cu atenție Procedura care este postată pe site-ul MEC Procedura privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale și să întocmiți dosarele, în conformitate cu prevederile acesteia.


Joi, 03.09.2020, ora 11 se va desfășura online workshop-ul "Networking în educație - Platforma G-Suite în desfășurarea lecțiilor online". Formatori: prof. Elena- Manuela David, informatician Cătălin Laslău. La activitate vor participa un număr de 37 cadre didactice de la Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava.

În perioada 2 – 8 septembrie 2020 se fac înscrieri pentru cursul avizat MEC PEAS - Platforma electronica în autoevaluarea școlară. Cursul se va desfășuraura on-line pe platforma GSuite a CCD Suceava.

Selecția națională de realizatori de Resurse Educaționale Deschise. Știi RED? Te vrem în echipa CRED!Ești cadru didactic cu experiență în realizarea de Resurse Educaționale Deschise (RED)?Ai mai realizat materiale educaționale multimedia pentru ciclurile primar și gimnazial?Ești interesat să realizezi Resurse Educaționale Deschise (RED)?Vrei să faci parte dintr-o echipă care inovează în educație?Atunci hai în echipa noastră, în echipa CRED! Detalii pe:

A IV-a editie a Simpozionului national cu participare internationala -Contributia bibliotecii la afirmarea diversitatii culturale in spatiul romanesc, organizat de catre Biblioteca Universitatii "Ștefan cel Mare" Suceava, în colaborare cu Asociatia Bibliotecarilor din Romania (A.B.R.) - filiala Suceava și în parteneriat cu Asociatia Italienilor din Romania (Ro.As.It) si Casa Corpului Didactic "George Tofan" Suceava. Simpozionul se va desfasura online, folosind platforma "Google Meet", în data de 16 iulie 2020, incepand cu ora 9:00.

SIMPOZION INTERNAŢIONAL EDIȚIA a V-a NOUTĂŢI ÎN DIDACTICĂ - 26 iunie 2020:

În atenția tuturor responsabililor cu dezvoltarea profesională și evoluția în carieră, din unitățile școlare de pe raza județului Suceava: Vineri, 12 iunie 2020, la ora 9:00, va avea loc ședința de lucru online, cu privire la analiza nevoii de formare a personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 2020-2021. Veți primi link-ul întâlnirii pe adresa de e-mail.

Formare CRED gimnaziu – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 8 iunie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 5, pentru cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, după cum urmează:
 • Seria 5, grupa 1, limba franceză, formator: Constantin Tiron, constantin.tiron@educred.ro
 • Seria 5, grupa 2, matematică, formator: Marinela Cristina Cimpoeșu, marinela.cimpoesu@educred.ro
 • Seria 5, grupa 3, limba română, formator: Daniela Luminița Ceredeev, daniela.ceredeev@educred.ro
 • Seria 5, grupa 4, limba română, formator: Rodica Zimbru, rodica.zimbru@educred.ro
Cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial” are durata de 120 ore, în sistem blended learning, fiindu-i alocate 30 CPT (credite profesionale transferabile). În situația actuală și ca urmare a reglementărilor pentru limitarea efectelor pandemiei, cursul se va desfășura integral online. Persoanele nominalizate în aceste liste sunt rugate să confirme disponibilitatea de a participa la curs în aceste condiții și capacitatea de a se încadra în cerințele tehnice solicitate pentru desfășurarea activităților în mediul online(laptop/computer, conexiune la internet stabilă). Confirmările se trimit la formatorii grupelor anunțate până la data de 22.05.2020.

Formare CRED învățământ primare – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 8 iunie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, seria 4, pentru cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ primar”, după cum urmează:
 • Seria 4, grupa 1, formator: Loredana Corjuc. E-mail: loredana.corjuc@educred.ro
 • Seria 4, grupa 2, formator: Florentina Vlad. E-mail: florentina.vlad@educred.ro
 • Seria 4, grupa 3, formator: Laura Chiticariu. E-mail: laura.chiticariu@educred.ro
Cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ primar” este un program acreditat de categoria I – didactica specialității, cu durata de 120 ore, în sistem blended learning, fiindu-i alocate 30 CPT (credite profesionale transferabile). În situația actuală și ca urmare a reglementărilor pentru limitarea efectelor pandemiei, cursul se va desfășura integral online. Persoanele nominalizate în aceste liste sunt rugate să confirme disponibilitatea de a participa la curs în aceste condiții și capacitatea de a se încadra în cerințele tehnice solicitate pentru desfășurarea activităților în mediul online(laptop/computer/tabletă, conexiune la internet stabilă). Confirmările se transmit la adresele de e-mail de mai sus, la formatorii grupelor anunțate, până la data de 22.05.2020.

PRECIZĂRI pentru selecția CRED, 12 mai-3 iunie 2020 - În această etapă sunt invitate să se înscrie cadrele didactice care doresc să participe la cursul CRED, dar nu au fost incluse în apelurile anterioare de selecție. Profesorii pentru învățământ primar și profesorii de gimnaziu pentru disciplinele matematică, limba română, limba franceză, limba engleză, fizică, biologie, chimie, informatică, istorie, religie, care au depus dosare până în februarie 2020, au fost selectați pentru a participa la activitățile de formare în cadrul proiectului CRED și vor fi repartizați în grupe pentru finalul acestui an școlar și în continuare, în anul școlar 2020-2021 și începutul anului școlar 2021-2022, până la finalul proiectului, în noiembrie 2021. Perioadele de formare vor fi anunțate pe website-ul CCD în momentul când vor fi transmise echipei CRED - CCD Suceava de către echipa de management de proiect.

În perioada 12 mai - 03 iunie 2020 are loc selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele: Limba și literatura Română, Limba Franceză, Limba Engleză, Limba Germană, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Religie, Știinte Sociale, Educație Fizică) pentru a participa la cursuri de formare în cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți - CRED”.

Un chestionar pentru educatori, invatatori, profesori pentru invatamantul primar, gimnazial si liceal. Contributia dumneavoastra e importanta, asadar va recomandam sa completati:

RED - Resursele educaționale deschise (ONLINE)

Te invităm pe 2 mai 2020, la un eveniment online „How to CoderDojo”, un eveniment care se adresează profesorilor, specialiștilor IT și părinților care își doresc să ajute copiii în dezvoltarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei iar împreună să descopere programarea și s-o îndrăgească.

Network with other teachers

CHESTIONAR - responsabili cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ

Platforma CRED a proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”

Resursele educaționale deschise (ONLINE) - Open Educational Resources - acces deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale.

Proiectul inițiat de Narada împreună cu Ministerul Educației si Cercetării, sprijină profesorii în mutarea educației în mediul digital. Proiectul se adresează în special profesorilor din comunități vulnerabile și elevilor expuși la riscul a pierde contactul complet cu educația, pentru că nu au cele de bază necesare (acces la internet, minim un dispozitiv electronic – telefon sau tabletă - per gospodărie etc.).

În perioada 22 – 30 Aprilie și 04 – 08 Mai 2020 are loc în mediul online: Școala Altfel – Cariere în inovație cu IBM. Profesorii pot înscrie clasele de elevi, furnizând la acest moment doar numărul lor, clasa și activitățile de interes. Ulterior, profesorii vor primi pe e-mail link-urile pentru a fi distribuite către elevi. Timp de 12 zile profesioniști IBM vor fi la dispoziția elevilor și cadrelor didactice pentru a explora tehnologiile ce vor schimba viitorul, carierele în ascensiune și abilitățile soft esențiale pe piața muncii. Școala Altfel – Cariere în inovație cu IBM este un program realizat în parteneriat, între ReteauaEDU.ro și IBM România, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale. Întâlnirile se vor derula în mediul virtual, prin WebEx. Sunt așteptați peste 10.000 de elevi și cadre didactice. În perioada 22 – 30 Aprilie și 04 – 08 Mai 2020 vor avea loc workshopuri și prezentări online moderate de către profesioniștii IBM România, voluntari pentru educație.

Stimați colegi și colaboratori
Vă reamintim că este în curs de apariție revista Școala bucovineană, publicația periodică a Casei Corpului Didactic „George Tofan” pe anul 2020. Începând cu acest an, ne-am propus să vă oferim un nou spațiu de exprimare, astfel încât revista va apărea în varianta online. Așteptăm articolele dumneavoastră până la data de 15 aprilie 2020. E-mail: dana.c.zup@gmail.com

Stimați colegi,
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava prin Facultatea de Științe ale Educației si Universitatea din Oradea prin Facultatea de Științe Socio-Umane și Școala Doctorală de Sociologie, vă invită să participați la ancheta de opinie privind răspunsul profesorilor din învățământul preuniversitar (clasele 0-13) la actuala situație de suspendare a cursurilor și de trecere a activității educative la diverse forme de educația la distanță. Prin intermediul acestui chestionar dorim să aflăm în primul rând câteva detalii legate de modalitățile în care d-voastră și elevii d-voastră vă adaptați predării-învățării la distanță, în contextul situației generate de răspândirea COVID-19. Ne interesează, pe de altă parte, atitudinile și opiniile d-voastră despre actuala situație excepțională din educație și despre soluțiile pe care le putem găsi, dezbate și populariza împreună. Vă asigurăm că acest chestionar este confidenţial, răspunsurile vor fi prelucrare doar statistic. Răspunsurile d-voastră agregate statistic vor fi transmite autoritățăților competente. Chestionarul se completează în aproximativ 10 minute toate întrebările în afară de două fiind cu răspunsuri prestabilite. Așteptăm răspunsurile d-voastră până la data de 7 aprilie ora 22.00, termen la care închidem sondajul. Ne cerem scuze dacă acest formular ajunge de mai multe ori la d-voastră. Vă rugăm să îl completați o singură dată.

Ministerul Educației convoacă profesorii la cursuri online de formare, pentru predare online: instruirile digitale încep joi 19.03.2020, la ora 10:00.


Se suspendă toate activitățile face-to-face din programele de formare continuă ale CCD Suceava, aflate în derulare în perioada 11-22 martie 2020, precum și cursurile face-to-face din proiectele CRED, E-PROFI și DEDICAT care vor fi reprogramate sau replanificate după reluarea activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.


Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar în cadrul Casei Corpului Didactic "George Tofan" Suceava - din data de 10.02.2020

Evaluare pentru învățare

SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ediţia a XIII-a FORMAREA CONTINUĂ CA DEZVOLTARE ȘI EXTINDERE DE COMPETENȚE 8 februarie 2020, ora 9.00, la Muzeul Bucovinei
În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 3 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 4, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”,
Formare CRED gimnaziu – istorie, religie. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, se derulează selectia cadrelor didactice din învățământul gimnazial, pentru cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, disciplinele istorie și religie.

Formare CRED gimnaziu – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 3 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 4, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, după cum urmează:

Formare CRED gimnaziu – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 8 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 4, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, după cum urmează:

În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 7 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, seria 3, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ primar”, după cum urmează:
 • Grupa 1 - CJRAE Suceava, formator Corjuc Loredana
 • Grupa 2 - Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți, Județul Suceava
 • Grupa 4 - CJRAE Suceava, formator Chiticariu Laura

Anunț privind revizuirea regulamentului Selecției naționale de bune practici în educație „Creatori de Educație" din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED" – cod SMIS 2014+:118327.
 • Vă invităm să consultați regulamentul Selecției naționale de bune practici, în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație", și să ne transmiteți - până la data de 3 februarie 2020, la adresa contact@educred.ro - propuneri/sugestii de îmbunătățire. Scopul acestui demers este optimizarea regulamentului, noua formă a acestuia urmând să fundamenteze ediția de anul acesta a Selecției naționale de bune practici "Creatori de Educație". După data de 3 februarie, propunerile primite vor fi evaluate si integrate într-o nouă formă a regulamentului, urmând ca documentul actualizat să fie supus consultării publice. „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED" – cod SMIS 2014+:118327 este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar Ministerul Educației și Cercetării este beneficiarul proiectului.
 • Regulament selecție

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava anunță scoaterea la concurs a postului de secretar pe perioadă nedeterminată

Forumul regional Merito – învățare colaborativă și comunitate de practică. Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, între orele 09.00-17.00, la Muzeul Bucovinei Suceava . Evenimentul este organizat cu sprijinul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, în cadrul parteneriatului cu Fundaţia Romanian Business Leaders

Corrigendumul 1 la Anunţul 3 pentru selecţie formatori pentru Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului CRED

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de experti formatori, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i., pentru următoarele discipline: fizică, chimie, biologie, geografie, educație muzicală, educație plastică.

În zilele de 14 și 15 noiembrie 2019 încep cursurile „CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toti” la seria a II-a, învățământ primar, 4 grupe a câte 22 cursanți, conform tabelelor atașate.

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele "Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național" și "Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor", elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Documentele pot fi consultate accesând link-ul din dreapta acestui anunţ.

CONFERINTA de Educație Timpurie, cu tema ”Tehnologie și dezvoltarea inteligenței matematice”, se va desfășura pe 9 noiembrie și la Suceava.

Zilele Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava - 5 - 9 noiembrie 2019

Revista Școala Bucovineană a Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava oferă educatoarelor, învățătorilor și profesorilor interesați spațiu pentru publicare de articole de promovare a activităților didactice și a proiectelor educaționale de succes.

Tabele cu personalul didactic selectat în grupele din prima serie pentru gimnaziu a cursului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, matematică.
Centre de formare: Centrul de Resurse și Asistență Educațională CJRAE SUCEAVA, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni.
Formatori: Cimpoeșu Marinela Cristina, Vlad Giorgie Daniel. Grupa 4 incepe in data e 26.10.2019, ora 9.00, la CJRAE Suceava. Grupa 5 incepe in data de 26.10.2019, ora 9.00, la Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu” Falticeni.
Perioada formării: 26.10.2019 – 14.12.2019

Consfătuiri - responsabili cu formarea profesională din unitățile școlare - 2019/2020

Personalul didactic selectat în grupele din prima serie pentru gimnaziu a cursului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, limba română și limba franceză. Centre de formare: Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Centrul de Resurse și Asistență Educațională CJRAE SUCEAVA, Școala Gimnazială Regina Elisabeta” Rădăuți.Formatori: Ceredeev Daniela-Luminița, Zimbru Rodica, Tiron Constantin Perioada formării: 12.10.2019-07.12.2019

CURSURI ACREDITATE - Oferta de programe de formare continuă - 2019/2020

CURSURI AVIZATE - Oferta de programe de formare continuă - 2019/2020

ACTIVITĂȚI - Oferta de programe de formare continuă - 2019/2020

CONFERINTA de Educație Timpurie, cu tema ”Tehnologie și dezvoltarea inteligenței matematice”, se va desfășura pe 9 noiembrie și la Suceava.

SuperTeach Suceava

CASA CORPULUI DIDACTIC "GEORGE TOFAN" SUCEAVA anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți pe termen scurt in regiunea NORD-EST in cadrul proiectului POCU "Educatie prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate 􀀏si motivate in judetul Suceava"- E-PROFI Cod SMIS : 107116

Selecția personalului didactic de predare din invățământul gimnazial din județul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă: CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți. Formare nivel II - invățământ gimnazial", cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoș􀀃ani

ANUNȚ SELECŢIE EXPERŢI EXTERNI ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED. Ministerul Educaţiei Naţionale anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”/CRED [Cod SMIS 2014+: 118327].

În conformitate cu Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS Nr. 5562/2011, în perioada 1 – 30 septembrie 2019 se vor derula procedurile pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile (CPT). Conform art. 16 al metodologiei, comisia de echivalare este alcătuită din directorul unității de învățământ, responsabilul cu dezvoltarea profesională și un profesor metodist al CCD Suceava. Împărțirea școlilor pe zone metodice și responsabilii fiecărei zone se găsesc mai jos:

Avand in vedere ca, la inceputul fiecarui an 􀀃colar, Casa Corpului Didactic "George Tofan" propune spre avizare Ministerulului Educatiei Nationale oferta de formare continua pentru anul 5colar 2019-2020, fundamentata pe analiza de nevoi de formare identificate la nivelul judetului, va solicitam ca, personalul didactic cu certificat de formator din 􀀃școala dumneavoastra să propuna unul sau mai multe programe de formare continuă, dupa modelul ataș􀀃at. Programele vor fi transmise pe adresa unui profesor metodist al CCD Suceava sau pe adresa CCD: contact@ccd-suceava.ro Menționam faptul ca propunătorul trebuie să fie abilitat/certificat pentru susținera programului de formare continuă propus.

În perioada 16 – 17 august 2019 s-a desfășurat la Suceava, la Muzeul Bucovinei, prima Universitate de Vară „MERITO”. Au participat 51 de profesori din Suceava, Bihor, Bacău și Brașov.

Casa Corpului Didactic "George Tofan" Suceava, instituție cu atribuții în domeniul formării personalului didactic cu funcții de conducere, personalului didactic de predare și personalului didactic auxiliar din sistemul de învățământ, își propune realizarea unui studiu cât mai obiectiv asupra nevoii privind formarea continuă şi adaptarea Ofertei de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020 la nevoile de dezvoltare profesională ale dumneavoastră . În acest context vă rugăm să aveţi amabilitatea de a completa acest chestionar.

Începând cu 2 septembrie 2019 va începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, în toate locațiile acreditate la nivel de proiect (Casa Corpului Didactic "George Tofan" Suceava, Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni, Școala Gimnazială "Regina Elisabeta" Rădăuți) a 4 grupe pentru cursul "CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți". Formare nivel II - învățământ primar cu durata de 120 ore, blended-learning.

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unui post de expert în afara organigramei, pentru Regiunea NE - judeţul Suceava, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i. Anunţul şi anexele acestuia pot fi descărcate accesând link-urile de mai jos

Până la 31 iulie 2019 are loc depunerea dosarelor de inscriere la curs si completarea selecţiei personalului didactic de predare din învăţământul primar din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă și a atingerii grupului țintă prevăzut CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ primar cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT”, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani în cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED.

CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a: Rezultatele la etapa națională (pentru prezentările de la Sibiu)
Rezultate
CRED - selecția personalului didactic de predare din învățământul primar din județul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă: CRED - Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar cu durata de 120 ore, blended learning, 30 CPT.
Anunț
3 iunie 2019 - „PRO EDUCAȚIE! – Măsuri educaționale integrate pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile”. Activitatea A2.4 - Derularea unei campanii de conștientizare privind importanța educației, cu implicarea actorilor locali
Foto
februarie 2019 - iunie 2019 - Festivalul – Concurs CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a

Afiș 1 CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a
Afiș 2 CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a
Festivalul – Concurs CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a
Informații CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a
Înscrieri - unități de învățământ din județul Suceava - 16-28 februarie 2019
CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOȘANI anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea NORD-EST, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327

Vineri, 10 mai 2019, ora 13, la Muzeul de Istorie, va avea loc conferința Un secol cu Regele Mihai, susținută de scriitorul și jurnalistul Stelian Tănase. În cadrul manifestării se va lansa și cartea Conversații cu regele Mihai semnată de Stelian Tănase.

Formular de inscriere
Afiș
Facultatea de Litere a Universității din București propune o nouă formă de dialog, prin intermediul serviciului de consultanță online.

Anunț
Vernisajul expoziției de pictură Muzică și culoare - luni, 15 aprilie 2019, începând cu ora 11.00, la Muzeul Bucovinei Suceava

Afiș
Invitație Înscrieri - unități de învățământ din județul Suceava - 16-28 februarie 2019
Casa Corpului Didactic Brăila organizează în anul şcolar 2018 – 2019 Concursul regional / interjudeţean de materiale didactice / auxiliare, pentru îmbunătățirea calității în educație, intitulat „Materiale Didactice 2019”, înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2019 la poziția 420.

Urmează Activitatea 4 din cadrul Festivalului, Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” la nivelul unităţii de învăţământ. Toate informațiile despre această activtate se găsesc la pagina: Activitatea 4. Vom pregati o sesiune video in care vom raspunde intrebarilor dumneavoastra sau ale celor participanti la Festival. (în data de 2 aprilie 2019, la ora 18). Pentru aceasta sesiune vom utiliza aplicatia Zoom. Vă rugăm să vă asigurați că o aveți instalată pe telefon sau pe PC.

IMPORTANT: Ședința de lucru cu responsabilii CDIdei din școli, Pe data de 22 martie 2019, ora 13.00, la sediul CCD "George Tofan" Suceava.

PROIECT CRED


CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOȘANI anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de expeți pentru regiunea Nord-Est, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Detalii pe www.ccdbotosani.ro și la sediul instituției – bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani. Adresa de email pentru comunicare este contact@ccdbotosani.ro.
Sesiune interjudețeană de comunicări științifice și referate, ediția a XII-a: PROFESIILE VIITORULUI – O PROVOCARE DE ACTUALITATE ÎN EDUCAȚIE
 • ANUNȚ
 • AFIȘ
 • Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, specialişti în domeniul educaţiei formale şi nonformale.
 • Data desfășurării: 8 februarie 2019, ora 10.00, Aula Colegiului Național "Petru Rareș" Suceava
 • Data limită pentru înscriere: 1 februarie 2019;
 • Data limită trimitere comunicare: 1 februarie 2019;
 • Persoană de contact: prof. Daniela Argatu - daniela_argatu@yahoo.com

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de experti în afara organigramei în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i.

Detalii pe www.ccdbotosani.ro și la sediul instituției – bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani. Adresa de email pentru comunicare este contact@ccdbotosani.ro.
În baza parteneriatului încheiat între Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava și Muzeul Bucovinei din Suceava, în cadrul Zilelor Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava, vineri, 9 noiembrie 2018, ora 13.00, se desfășoară conferința cu tema 30 de ani de la căderea cortinei de fier, susținută de scriitorul Stelian Tănase la Muzeul Bucovinei, sala de conferințe.

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava va invită în cadrul Zilelor Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava, în data de 7 noiembrie 2018, ora 13.00, la conferința Învățământul vocațional –Arte susținută de domnul Virgil Scripcariu la Muzeul Bucovinei, sala de conferințe.

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava va organiza în data de 6 noiembrie 2018, între orele 16.00-18.00 la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Aula, Corp E, Conferința în limba franceză susținută de domnul prof. Michel Monsauret Sistemul educativ francez și reformele în curs attaché de coopération educative IFR, coordinateur des Alliances françaises de Roumanie

În perioada 1 - 30 septembrie 2018 se derulează procedura de echivalare a diferitelor forme de organizare a formării continue în credite profesionale transferabile (CPT) .:DETALII:.

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava, în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Moldova, Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează Conferința cu participare internațională, Un secol pentru educație, Ediția I, consacrată aniversării a 100 de ani de la Marea Unire - Suceava, 2 noiembrie 2018

DeZiua Mondială a Educației, 5 octombrie 2018, vă invităm la conferința Marea Unire și monarhia susținută de prof. univ. dr. Stelian Tănase

Miercuri, 26 septembrie 2018 - Ziua Europeană a Limbilor – Un eveniment British Council și Edumax în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava și Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava. Vor fi organizate două workshop-uri după cum urmează:
 • între orele 13 - 14 în sala multimedia a CCD Suceava, se va desfășura workshop-ul - Descoperă Examenele Cambridge Assessment English - prezentare generală, în limba română, a examenelor Cambridge YLE pentru elevii claselor II-IV.
  Grup țintă: părinți, învățători, profesori pentru învățământul primar. Cei prezenți vor primi certificat de participare
 • între orele 15 – 18 în sala multimedia a CCD Suceava, se va desfășura workshop-ul - Cambridge Exams Marking Scheme . Workshop-ul va fi susținut în limba engleză.
 • Grup țintă: profesori de limba engleză. Cei prezenți vor primi certificat de participare

Oferta de programe formare continuă - an școlar 2018 - 2019 AICI

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de experti în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i.

Detalii pe www.ccdbotosani.ro și la sediul instituției – bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani. Adresa de email pentru comunicare este contact@ccdbotosani.ro.
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava invita personalul didactic cu certificat de formator sa propuna unul sau mai multe programe de formare continua
in Oferta de programe de formare continua (dupa modelul atasat) pentru anul scolar 2018 - 2019 DETALII...
Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale:
Începând cu anul scolar 2018 / 2019 CASA CORPULUI DIDACTIC George Tofan SUCEAVA este acreditată ECDL, având codul de centru RO 819. Instituția noastră face parte din rețeaua națională de centre de testare acreditate ECDL, rețea care cuprinde prestigioase instituții de învățământ preuniversitar și universitar și centre de pregătire profesională. În România, peste 300.000 de candidați sunt înscriși în programul de certificare ECDL și s-au emis mai mult de 230.000 de certificări ECDL în urma celor peste 1 milion de examene ECDL susținute la nivel national, conform bazei de date din cadrul ECDL România. Prin obținerea acreditării, Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava organizează și susține independent sesiuni de examinare ECDL în vederea obținerii Permisului European de conducere a calculatorului. Candidații înscriși pentru obținerea Permisului ECDL pot fi atât cadre didactice, cât și elevi.
20 și 21 aprilie 2018 - Simpozionul național cu participare internațională Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc - ediția a II-a,

Afișul activității
9 - 10 iunie 2018 - Festivalul Internațional de Educație - FIEdu

FIEdu pe scurt:
 • reunește principalii actori din educație: factori de decizie, cercetători, profesori, părinți, copii, companii și organizații care promovează metode didactice și softuri educaționale moderne
 • aduce experți educaționali din Finlanda, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii

Site-ul evenimentului