Untitled Document

Harrison Consulting & Management prin Edus.ro, într-un parteneriat cu Ascendia.ro, a decis să ofere în mod gratuit pe perioada 23.03.2020 – 31.12.2020 modulul digital educaţional al platformei Edus.ro tuturor şcolilor şi liceelor din România. Astfel, cadrele didactice vor avea posibilitatea de a veni mai aproape de elevi, încercând să ducă sala de curs în online.

Ministerul Educației convoacă profesorii la cursuri online de formare, pentru predare online: instruirile digitale încep joi 19.03.2020, la ora 10:00.


Se suspendă toate activitățile face-to-face din programele de formare continuă ale CCD Suceava, aflate în derulare în perioada 11-22 martie 2020, precum și cursurile face-to-face din proiectele CRED, E-PROFI și DEDICAT care vor fi reprogramate sau replanificate după reluarea activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar în cadrul Casei Corpului Didactic "George Tofan" Suceava - din data de 10.02.2020

Evaluare pentru învățare

SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ediţia a XIII-a FORMAREA CONTINUĂ CA DEZVOLTARE ȘI EXTINDERE DE COMPETENȚE 8 februarie 2020, ora 9.00, la Muzeul Bucovinei

În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 3 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 4, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”,

Formare CRED gimnaziu – istorie, religie. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, se derulează selectia cadrelor didactice din învățământul gimnazial, pentru cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, disciplinele istorie și religie.

Formare CRED gimnaziu – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 3 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 4, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, după cum urmează:

Formare CRED gimnaziu – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 8 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 4, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, după cum urmează:

În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 7 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, seria 3, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ primar”, după cum urmează:

 • Grupa 1 - CJRAE Suceava, formator Corjuc Loredana
 • Grupa 2 - Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți, Județul Suceava
 • Grupa 4 - CJRAE Suceava, formator Chiticariu Laura

Anunț privind revizuirea regulamentului Selecției naționale de bune practici în educație „Creatori de Educație" din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED" – cod SMIS 2014+:118327.

 • Vă invităm să consultați regulamentul Selecției naționale de bune practici, în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație", și să ne transmiteți - până la data de 3 februarie 2020, la adresa contact@educred.ro - propuneri/sugestii de îmbunătățire. Scopul acestui demers este optimizarea regulamentului, noua formă a acestuia urmând să fundamenteze ediția de anul acesta a Selecției naționale de bune practici "Creatori de Educație". După data de 3 februarie, propunerile primite vor fi evaluate si integrate într-o nouă formă a regulamentului, urmând ca documentul actualizat să fie supus consultării publice. „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED" – cod SMIS 2014+:118327 este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar Ministerul Educației și Cercetării este beneficiarul proiectului.
 • Regulament selecție

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava anunță scoaterea la concurs a postului de secretar pe perioadă nedeterminată

Forumul regional Merito – învățare colaborativă și comunitate de practică. Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, între orele 09.00-17.00, la Muzeul Bucovinei Suceava . Evenimentul este organizat cu sprijinul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, în cadrul parteneriatului cu Fundaţia Romanian Business Leaders

Corrigendumul 1 la Anunţul 3 pentru selecţie formatori pentru Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului CRED

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de experti formatori, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i., pentru următoarele discipline: fizică, chimie, biologie, geografie, educație muzicală, educație plastică.

În zilele de 14 și 15 noiembrie 2019 încep cursurile „CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toti” la seria a II-a, învățământ primar, 4 grupe a câte 22 cursanți, conform tabelelor atașate.

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele "Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național" și "Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor", elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Documentele pot fi consultate accesând link-ul din dreapta acestui anunţ.


CONFERINTA de Educație Timpurie, cu tema ”Tehnologie și dezvoltarea inteligenței matematice”, se va desfășura pe 9 noiembrie și la Suceava.

Zilele Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava - 5 - 9 noiembrie 2019

Revista Școala Bucovineană a Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava oferă educatoarelor, învățătorilor și profesorilor interesați spațiu pentru publicare de articole de promovare a activităților didactice și a proiectelor educaționale de succes.

Tabele cu personalul didactic selectat în grupele din prima serie pentru gimnaziu a cursului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, matematică.
Centre de formare: Centrul de Resurse și Asistență Educațională CJRAE SUCEAVA, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni.
Formatori: Cimpoeșu Marinela Cristina, Vlad Giorgie Daniel. Grupa 4 incepe in data e 26.10.2019, ora 9.00, la CJRAE Suceava. Grupa 5 incepe in data de 26.10.2019, ora 9.00, la Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu” Falticeni.
Perioada formării: 26.10.2019 – 14.12.2019

Consfătuiri - responsabili cu formarea profesională din unitățile școlare - 2019/2020

Personalul didactic selectat în grupele din prima serie pentru gimnaziu a cursului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, limba română și limba franceză. Centre de formare: Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Centrul de Resurse și Asistență Educațională CJRAE SUCEAVA, Școala Gimnazială Regina Elisabeta” Rădăuți.Formatori: Ceredeev Daniela-Luminița, Zimbru Rodica, Tiron Constantin Perioada formării: 12.10.2019-07.12.2019

CURSURI ACREDITATE - Oferta de programe de formare continuă - 2019/2020

CURSURI AVIZATE - Oferta de programe de formare continuă - 2019/2020

ACTIVITĂȚI - Oferta de programe de formare continuă - 2019/2020

CONFERINTA de Educație Timpurie, cu tema ”Tehnologie și dezvoltarea inteligenței matematice”, se va desfășura pe 9 noiembrie și la Suceava.

SuperTeach Suceava

CASA CORPULUI DIDACTIC "GEORGE TOFAN" SUCEAVA anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți pe termen scurt in regiunea NORD-EST in cadrul proiectului POCU "Educatie prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate 􀀏si motivate in judetul Suceava"- E-PROFI Cod SMIS : 107116

Selecția personalului didactic de predare din invățământul gimnazial din județul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă: CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți. Formare nivel II - invățământ gimnazial", cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoș􀀃ani

ANUNȚ SELECŢIE EXPERŢI EXTERNI ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED. Ministerul Educaţiei Naţionale anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”/CRED [Cod SMIS 2014+: 118327].

În conformitate cu Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS Nr. 5562/2011, în perioada 1 – 30 septembrie 2019 se vor derula procedurile pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile (CPT). Conform art. 16 al metodologiei, comisia de echivalare este alcătuită din directorul unității de învățământ, responsabilul cu dezvoltarea profesională și un profesor metodist al CCD Suceava. Împărțirea școlilor pe zone metodice și responsabilii fiecărei zone se găsesc mai jos:

Avand in vedere ca, la inceputul fiecarui an 􀀃colar, Casa Corpului Didactic "George Tofan" propune spre avizare Ministerulului Educatiei Nationale oferta de formare continua pentru anul 5colar 2019-2020, fundamentata pe analiza de nevoi de formare identificate la nivelul judetului, va solicitam ca, personalul didactic cu certificat de formator din 􀀃școala dumneavoastra să propuna unul sau mai multe programe de formare continuă, dupa modelul ataș􀀃at. Programele vor fi transmise pe adresa unui profesor metodist al CCD Suceava sau pe adresa CCD: contact@ccd-suceava.ro Menționam faptul ca propunătorul trebuie să fie abilitat/certificat pentru susținera programului de formare continuă propus.

În perioada 16 – 17 august 2019 s-a desfășurat la Suceava, la Muzeul Bucovinei, prima Universitate de Vară „MERITO”. Au participat 51 de profesori din Suceava, Bihor, Bacău și Brașov.

Casa Corpului Didactic "George Tofan" Suceava, instituție cu atribuții în domeniul formării personalului didactic cu funcții de conducere, personalului didactic de predare și personalului didactic auxiliar din sistemul de învățământ, își propune realizarea unui studiu cât mai obiectiv asupra nevoii privind formarea continuă şi adaptarea Ofertei de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020 la nevoile de dezvoltare profesională ale dumneavoastră . În acest context vă rugăm să aveţi amabilitatea de a completa acest chestionar.

Începând cu 2 septembrie 2019 va începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, în toate locațiile acreditate la nivel de proiect (Casa Corpului Didactic "George Tofan" Suceava, Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni, Școala Gimnazială "Regina Elisabeta" Rădăuți) a 4 grupe pentru cursul "CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți". Formare nivel II - învățământ primar cu durata de 120 ore, blended-learning.

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unui post de expert în afara organigramei, pentru Regiunea NE - judeţul Suceava, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i. Anunţul şi anexele acestuia pot fi descărcate accesând link-urile de mai jos

Până la 31 iulie 2019 are loc depunerea dosarelor de inscriere la curs si completarea selecţiei personalului didactic de predare din învăţământul primar din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă și a atingerii grupului țintă prevăzut CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ primar cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT”, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani în cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED.

CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a: Rezultatele la etapa națională (pentru prezentările de la Sibiu)

Rezultate

CRED - selecția personalului didactic de predare din învățământul primar din județul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă: CRED - Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar cu durata de 120 ore, blended learning, 30 CPT.

Anunț

3 iunie 2019 - „PRO EDUCAȚIE! – Măsuri educaționale integrate pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile”. Activitatea A2.4 - Derularea unei campanii de conștientizare privind importanța educației, cu implicarea actorilor locali

Foto

februarie 2019 - iunie 2019 - Festivalul – Concurs CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a

Afiș 1 CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a

Afiș 2 CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a

Festivalul – Concurs CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a

Informații CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a

Înscrieri - unități de învățământ din județul Suceava - 16-28 februarie 2019

CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOȘANI anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea NORD-EST, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327

Vineri, 10 mai 2019, ora 13, la Muzeul de Istorie, va avea loc conferința Un secol cu Regele Mihai, susținută de scriitorul și jurnalistul Stelian Tănase. În cadrul manifestării se va lansa și cartea Conversații cu regele Mihai semnată de Stelian Tănase.

Formular de inscriere

Afiș

Facultatea de Litere a Universității din București propune o nouă formă de dialog, prin intermediul serviciului de consultanță online.

Anunț

Vernisajul expoziției de pictură Muzică și culoare - luni, 15 aprilie 2019, începând cu ora 11.00, la Muzeul Bucovinei Suceava

Afiș

Invitație

Înscrieri - unități de învățământ din județul Suceava - 16-28 februarie 2019

Casa Corpului Didactic Brăila organizează în anul şcolar 2018 – 2019 Concursul regional / interjudeţean de materiale didactice / auxiliare, pentru îmbunătățirea calității în educație, intitulat „Materiale Didactice 2019”, înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2019 la poziția 420.

Urmează Activitatea 4 din cadrul Festivalului, Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” la nivelul unităţii de învăţământ. Toate informațiile despre această activtate se găsesc la pagina: Activitatea 4. Vom pregati o sesiune video in care vom raspunde intrebarilor dumneavoastra sau ale celor participanti la Festival. (în data de 2 aprilie 2019, la ora 18). Pentru aceasta sesiune vom utiliza aplicatia Zoom. Vă rugăm să vă asigurați că o aveți instalată pe telefon sau pe PC.

IMPORTANT: Ședința de lucru cu responsabilii CDIdei din școli, Pe data de 22 martie 2019, ora 13.00, la sediul CCD "George Tofan" Suceava.

PROIECT CRED

CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOȘANI anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de expeți pentru regiunea Nord-Est, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Detalii pe www.ccdbotosani.ro și la sediul instituției – bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani. Adresa de email pentru comunicare este contact@ccdbotosani.ro.

Sesiune interjudețeană de comunicări științifice și referate, ediția a XII-a: PROFESIILE VIITORULUI – O PROVOCARE DE ACTUALITATE ÎN EDUCAȚIE

 • ANUNȚ
 • AFIȘ
 • Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, specialişti în domeniul educaţiei formale şi nonformale.
 • Data desfășurării: 8 februarie 2019, ora 10.00, Aula Colegiului Național "Petru Rareș" Suceava
 • Data limită pentru înscriere: 1 februarie 2019;
 • Data limită trimitere comunicare: 1 februarie 2019;
 • Persoană de contact: prof. Daniela Argatu - daniela_argatu@yahoo.com

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de experti în afara organigramei în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i.

Detalii pe www.ccdbotosani.ro și la sediul instituției – bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani. Adresa de email pentru comunicare este contact@ccdbotosani.ro.

În baza parteneriatului încheiat între Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava și Muzeul Bucovinei din Suceava, în cadrul Zilelor Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava, vineri, 9 noiembrie 2018, ora 13.00, se desfășoară conferința cu tema 30 de ani de la căderea cortinei de fier, susținută de scriitorul Stelian Tănase la Muzeul Bucovinei, sala de conferințe.

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava va invită în cadrul Zilelor Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava, în data de 7 noiembrie 2018, ora 13.00, la conferința Învățământul vocațional –Arte susținută de domnul Virgil Scripcariu la Muzeul Bucovinei, sala de conferințe.

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava va organiza în data de 6 noiembrie 2018, între orele 16.00-18.00 la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Aula, Corp E, Conferința în limba franceză susținută de domnul prof. Michel Monsauret Sistemul educativ francez și reformele în curs attaché de coopération educative IFR, coordinateur des Alliances françaises de Roumanie

În perioada 1 - 30 septembrie 2018 se derulează procedura de echivalare a diferitelor forme de organizare a formării continue în credite profesionale transferabile (CPT) .:DETALII:.

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava, în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Moldova, Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează Conferința cu participare internațională, Un secol pentru educație, Ediția I, consacrată aniversării a 100 de ani de la Marea Unire - Suceava, 2 noiembrie 2018

DeZiua Mondială a Educației, 5 octombrie 2018, vă invităm la conferința Marea Unire și monarhia susținută de prof. univ. dr. Stelian Tănase

Miercuri, 26 septembrie 2018 - Ziua Europeană a Limbilor – Un eveniment British Council și Edumax în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava și Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava. Vor fi organizate două workshop-uri după cum urmează:

 • între orele 13 - 14 în sala multimedia a CCD Suceava, se va desfășura workshop-ul - Descoperă Examenele Cambridge Assessment English - prezentare generală, în limba română, a examenelor Cambridge YLE pentru elevii claselor II-IV.
  Grup țintă: părinți, învățători, profesori pentru învățământul primar. Cei prezenți vor primi certificat de participare
 • între orele 15 – 18 în sala multimedia a CCD Suceava, se va desfășura workshop-ul - Cambridge Exams Marking Scheme . Workshop-ul va fi susținut în limba engleză.
 • Grup țintă: profesori de limba engleză. Cei prezenți vor primi certificat de participare

Oferta de programe formare continuă - an școlar 2018 - 2019 AICI

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de experti în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i.

Detalii pe www.ccdbotosani.ro și la sediul instituției – bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani. Adresa de email pentru comunicare este contact@ccdbotosani.ro.

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava invita personalul didactic cu certificat de formator sa propuna unul sau mai multe programe de formare continua
in Oferta de programe de formare continua (dupa modelul atasat) pentru anul scolar 2018 - 2019 DETALII...

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale:
Începând cu anul scolar 2018 / 2019 CASA CORPULUI DIDACTIC George Tofan SUCEAVA este acreditată ECDL, având codul de centru RO 819. Instituția noastră face parte din rețeaua națională de centre de testare acreditate ECDL, rețea care cuprinde prestigioase instituții de învățământ preuniversitar și universitar și centre de pregătire profesională. În România, peste 300.000 de candidați sunt înscriși în programul de certificare ECDL și s-au emis mai mult de 230.000 de certificări ECDL în urma celor peste 1 milion de examene ECDL susținute la nivel national, conform bazei de date din cadrul ECDL România. Prin obținerea acreditării, Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava organizează și susține independent sesiuni de examinare ECDL în vederea obținerii Permisului European de conducere a calculatorului. Candidații înscriși pentru obținerea Permisului ECDL pot fi atât cadre didactice, cât și elevi.

20 și 21 aprilie 2018 - Simpozionul național cu participare internațională Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc - ediția a II-a,

Afișul activității

9 - 10 iunie 2018 - Festivalul Internațional de Educație - FIEdu

FIEdu pe scurt:

 • reunește principalii actori din educație: factori de decizie, cercetători, profesori, părinți, copii, companii și organizații care promovează metode didactice și softuri educaționale moderne
 • aduce experți educaționali din Finlanda, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii

Site-ul evenimentului