Cursuri de formare in derulare
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava organizeaza următoarele cursuri acreditate:
Ora de Net - Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului
Tip program: acreditat (15 CPT)
Numarul de ore: 60 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: cadre didactice din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare și personal didactic auxiliar; învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceu).
Ordinul de acreditare: OM3189/07.02.2020
Discipline:
 • Intervenție instituțională și parteneriatul școală-familie - 15 ore (3AT+10AA+2Ev)
 • Siguranta online - 15 ore (3AT+10AA+2Ev)
 • Cetățenie digitală și educație media - 15ore (3AT+10AA+2Ev)
 • Resurse media in procesul educational - 15ore (3AT+10AA+2Ev)
Formatori program: Formatori: prof. David Elena-Manuela, prof. Vintur Tatiana, prof. Zup Daniela Cristina, prof. Ceredeev Daniela-Luminita
Responsabil program: profesor David Elena-Manuela, 0741 633 445, elena_manuela_david@ccd-suceava.ro

Medierea conflictelor în mediul școlar
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEC3189/07.02.2020
Discipline:
 • I.Conflictele din mediul educațional, social și cultural (20 de ore: 6 T + 13 A + 1 E)
 • II.Medierea conflictelor din mediul școlar (25 de ore: 8 T + 16 A + 1 E)
 • III.Comunicarea eficientă (20 de ore: 6 T + 13 A + 1 E)
 • IV. Consilierea conflictelor din domeniul educației (20 de ore: 7 T + 12 A + 1 E)
Formatori program: Formatori: conf. univ. dr. Adina Aurora COLOMEISCHI, prof. Gabriela MIHAI, prof. Valeria LEONTE, prof. Laura Mirela PINTILIE, prof. Tatiana VÎNTUR, prof. Elena Manuela DAVID, prof. Irina BICIUȘCĂ, prof. Georgeta COLIBABA, prof. Maria GUZU, prof. Daniela-Cristina ZUP, prof. Maria PAVELESCU, prof. Maria Adriana NICHITEAN, prof. Lăcrămioara Nicoleta PLUGARIU, prof. Lăcrămioara-Ana Acatrinei-Vasiliu, prof. Sofrona Mara PERȚA, prof. Mariana DRUMEA, prof. Daniela CEREDEEV, prof. Marcel COLIBABA, insp. Ionuț EPUREANU
Responsabil program: profesor metodist Georgeta COLIBABA, 0740 250 162, georgeta_colibaba@ccd-suceava.ro

Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 91 ore
Categorie program: a III-a
Grup tinta: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar.
Ordinul de acreditare: O.M.3161 din 13.02.2019
Discipline:
 • Scurtă istorie a creativității umane în știință. tehnologie, artă și societate - 7CPT (29 ore)
 • Elemente de proprietate intelectuală. Metode individuale și de grup de dezvoltare - 7CPT (29 ore)
 • Creativitate în educație - 8CPT (29 ore)
Formatori program: Formatori: Prof.univ.dr.ing.Laurențu Dan Milici ; Prof.univ.dr.Viorel Guliciuc; Prof.Victor Șutac; Prof.Daniela Argatu; Conf.univ. Mariana Milici; Ș.L.dr.ing. Elena Olariu; Cerc.dr.Mihaela Poienar; Prof .Elena- Manuela David Prof.Rodica Cotin; Conf.univ.dr.Adina-Aurora Colomeischi; Conf.univ. Mariana Milici; Prof.Maria-Adriana Nichitean; Prof.Maria Pavelescu; Prof. Lavinia Palaghianu.
Responsabil program: profesor metodist Rodica Cotin, 0745 176 090, rodica_cotin@ccd-suceava.ro


TIC în curriculum-ul școlar
Tip program: acreditat (21 CPT)
Numarul de ore: 87 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
Ordinul de acreditare: O.M.3995 din 10.05.2019
Discipline:
 • Educație In societatea cunoașterii – 7CPT (28 ore)
 • Psihologia comunicării și educației elevilor - 7 CPT (28 ore)
 • Sisteme de calcul utilizate în procesul educațional și în comunicare - 7 CPT (27 ore)
Formatori program: Formatori: Prof.univ.dr.ing.Laurențiu Dan Milici¸ Conf.univ. Mariana Milici¸ Prof. Elena Manuela David; Prof. Rodica Cotin, Prof.Traian Duminică, Conf. univ. dr. Adina-Aurora Colomeischi, Conf.dr.ing Ioan Maxim.
Responsabil program: profesor metodist Rodica Cotin, 0745 176 090, rodica_cotin@ccd-suceava.ro


Comunicare, Negociere, Mediere în Educație
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Grup tinta: Personal didactic de predare si didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
Ordinul de acreditare: OM 3088 / 16.01.20198
Discipline:
 • >Comunicare. Optimizarea comunicării - 6 CPT (25 ore).
 • Comunicarea asertiva - 8 CPT (30 ore)
 • Mediere. Negociere - 8 CPT (30 ore)
Formatori program: lect. dr. Marius Eși, prof. Alexandra Chirilă, prof. Valeria Leonte, prof. Mariana Daniela Pintilie, prof. Mihaela Ursaciuc, prof. Elena-Mădălina Duminică, prof. Duminică Traian, prof. Liliana – Lucia Condur, prof. Casandra Cristina Daniela, prof. Argatu Daniela, prof. Zup Daniela Cristina.
Responsabil program: profesor Traian Duminică, traian_duminica@ccd-suceava.ro,0745 578747, profesor metodist Daniela-Cristina Zup, dana_zup@ccd-suceava.ro, 0740 519132


Comunicare în limba engleză pentru cariera didactică
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 90 ore
Grup tinta: Personal didactic de predare si didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
Ordinul de acreditare: OMEN 3343/16.03.2018
Discipline:
 • >Limba engleză pentru dezvoltarea carierei didactice – 8 CPT (38 ore)
 • Învăţare integrată prin intermediul limbii engleze, CLIL – 6 CPT (20 ore)
 • Limba engleză în parteneriate şi proiecte comunitare - 8 CPT (28 ore)
Formatori program: conf. univ. dr. Onoriu Colăcel, prof. Alina Crețu, prof. Monica Lepcaliuc, prof. Georgeta Colăcel, prof. Geanina Luca, prof. Daniela-Cristina Zup
Responsabil program: profesor metodist Daniela-Cristina Zup, dana_zup@ccd-suceava.ro, 0740 519132


Campionul comunităţii
Tip program: acreditat (15 CPT)
Numarul de ore: 60 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 3343/16.03.2018
Discipline:
 • Modulul I: Facilitarea dezvoltării comunitare
 • I.1. Competențe de bază pentru lucrul cu comunitatea
  I.2. Dezvoltarea organizațională
  I.3. Lucrul cu persoanele din grupuri vulnerabile
  I.4. Lucrul cu familiile vulnerabile
 • Modulul II: Consilierea pentru carieră
 • II.1. Dezvoltarea încrederii și motivației clienților
  II.2. Pregătirea angajatorilor
  II.3. Lucrul cu NEETs, tinerii care nu au o calificare și pregătire pentru angajare
 • Modulul III: Dezvoltarea şi managementul voluntariatului
 • III.1. Voluntariatul
  III.2. Managementul voluntariatului
Formatori program: Formatori: Lector univ. dr. Viorica-Cristina CORMOŞ, Asistent de cercetare (drd.) Oana Elena LENŢA, Psiholog Roxana-Mihaela MĂRGINEAN, prof. Georgeta COLIBABA, prof. Daniela-Cristina ZUP, prof. Elena Manuela DAVID, Petru-Vasile GAFIUC, prof.Marcel COLIBABA, prof. Constantin TANASĂ
Responsabil program: profesor metodist Georgeta COLIBABA, 0740 250 162, georgeta_colibaba@ccd-suceava.ro


Parteneriatul scoala comunitate
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 5670 din 18.12.2017
Discipline:
 • Managementul de proiect- 6 CPT; (22 ore).
 • Parteneriatul - 5 CPT; (20 ore).
 • Comunicare interinstituțională - 6 CPT; (22 ore).
 • Voluntariatul - 5 CPT; (21 ore).
Formatori program: Formatori: conf. univ. dr. Otilia Clipa, prof. Maria Pavelescu, prof. Florica Pîţu, prof. Lăcrămioara Clucerescu, prof. Adriana Nichitean, prof. Daniela Zup, Petru Vasile Gafiuc
Responsabil program: profesor metodist Daniela Zup, 0740 519132, daniela_zup@ccd-suceava.ro


Managementul calitătii in educatie
Tip program: acreditat (30 CPT)
Numarul de ore: 120 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 3019/08.01.2018
Discipline:
 • Introducere in management educational- 5 CPT; (21 ore).
 • Calitatea educatiei-concepte fundamentale - 9 CPT; (33 ore).
 • Managementul calitatii educatiei oferite de scoala - 8 CPT; (31 ore).
 • Principii, domenii si standarde in domeniul calitatii educatiei.Evaluarea interna si externa a scolii- 8 CPT; (31 ore).
Formatori program: conf.univ. dr. Otilia Clipa, prof. Gabriela Scutaru, prof.dr.Cristian Cuciurean, prof. Elena Manuela David, prof. Maria Guzu, prof.Traian Duminică, prof.Valeria Leonte, prof.Oana-Miruna Oprea, prof.Guzu Marian, prof. Rodica Cotin
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, rodica_cotin@ccd-suceava.ro


Resurse Educationale Tehnologie si Creativitate
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program:
Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4586 din 09.08.2017
Discipline:
 • Competente curriculare implicate în proiectarea TIC - 6 CPT; (19 ore)
 • Proiectarea asistată a resurselor educationale - 8 CPT; (31 ore).
 • Elemente de proiectare a programelor de învățare - 8 CPT; (31 ore).
Formatori program: conf. univ. dr. Otilia Clipa, prof. Rodica Cotin, prof. Gabriela Rodica Freitag, conf.univ. dr. Ioan Maxim, inf. Laslău Cătălin
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, rodica_cotin@ccd-suceava.ro


Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a
Tip program: acreditat (15 CPT)
Numarul de ore: 60 ore
Categorie program:
Grup tinta: cadre didactice care predau Informatica si TIC în invătamantul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 4586/09.08.2017.
Discipline:
 • Sisteme de calcul - 6 ore
 • Sisteme de operare - 6 ore
 • Internet - 6 ore
 • Editor grafic - 9 ore
 • Algoritmi - 18 ore
 • Metodica predarii disciplinei Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a - 9 ore
Formatori program: prof. Georgie Daniel Vlad, prof. Viorica - Raluca Costineanu.
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, georgeta_colibaba@ccd-suceava.ro


Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative
Tip program: acreditat (11 CPT)
Numarul de ore: 42 ore
Categorie program:
Grup tinta: cadre didactice din invatamantul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 5046/06.09.2018
Discipline:
 • Concepte introductive – Minecraft Education Edition
 • Programare creativă pentru rezolvare de probleme în Minecraft – makecode MC
Formatori program: prof. Georgie Daniel Vlad, prof. Viorica - Raluca Costineanu.
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, georgeta_colibaba@ccd-suceava.ro

Permisul ECDL
Furnizor ECDL Romania Creditele profesionale transferabile se pot obține în urma susținerii următoarelor examene pentru obținerea de certificări ECDL recunoscute la nivel european:
 • Permisului ECDL Profil didactic - 25 CPT;
 • Permisului ECDL Start - 20 CPT;
 • Permisului ECDL complet - 25 CPT;
 • ECDL 3D Printing didactic - 10 CPT;
 • ECDL Computing didactic - 10 CPT;
Grup ţintă: Personalul didactic din învăţământul preuniversitar;
Formatori acreditați: ing. Laslău Cătălin, ing. Toader Pîțu;
Responsabil Centru ECDL: ing. Cătălin Laslău ;
Coordonatorul programului: prof. Elena – Manuela David.