Cursuri de formare in derulare
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava organizeaza următoarele cursuri acreditate:
Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 91 ore
Categorie program: a III-a
Grup tinta: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar.
Ordinul de acreditare: O.M.3161 din 13.02.2019
Discipline:
 • Scurtă istorie a creativității umane în știință. tehnologie, artă și societate - 7CPT (29 ore)
 • Elemente de proprietate intelectuală. Metode individuale și de grup de dezvoltare - 7CPT (29 ore)
 • Creativitate în educație - 8CPT (29 ore)
Formatori program: Formatori: Prof.univ.dr.ing.Laurențu Dan Milici ; Prof.univ.dr.Viorel Guliciuc; Prof.Victor Șutac; Prof.Daniela Argatu; Conf.univ. Mariana Milici; Ș.L.dr.ing. Elena Olariu; Cerc.dr.Mihaela Poienar; Prof .Elena- Manuela David Prof.Rodica Cotin; Conf.univ.dr.Adina-Aurora Colomeischi; Conf.univ. Mariana Milici; Prof.Maria-Adriana Nichitean; Prof.Maria Pavelescu; Prof. Lavinia Palaghianu.
Responsabil program: profesor metodist Rodica Cotin, 0745 176 090, rodica_cotin@ccd-suceava.ro


TIC în curriculum-ul școlar
Tip program: acreditat (21 CPT)
Numarul de ore: 87 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
Ordinul de acreditare: O.M.3995 din 10.05.2019
Discipline:
 • Educație In societatea cunoașterii – 7CPT (28 ore)
 • Psihologia comunicării și educației elevilor - 7 CPT (28 ore)
 • Sisteme de calcul utilizate în procesul educațional și în comunicare - 7 CPT (27 ore)
Formatori program: Formatori: Prof.univ.dr.ing.Laurențiu Dan Milici¸ Conf.univ. Mariana Milici¸ Prof. Elena Manuela David; Prof. Rodica Cotin, Prof.Traian Duminică, Conf. univ. dr. Adina-Aurora Colomeischi, Conf.dr.ing Ioan Maxim.
Responsabil program: profesor metodist Rodica Cotin, 0745 176 090, rodica_cotin@ccd-suceava.ro


Comunicare, Negociere, Mediere în Educație
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Grup tinta: Personal didactic de predare si didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
Ordinul de acreditare: OM 3088 / 16.01.20198
Discipline:
 • >Comunicare. Optimizarea comunicării - 6 CPT (25 ore).
 • Comunicarea asertiva - 8 CPT (30 ore)
 • Mediere. Negociere - 8 CPT (30 ore)
Formatori program: lect. dr. Marius Eși, prof. Alexandra Chirilă, prof. Valeria Leonte, prof. Mariana Daniela Pintilie, prof. Mihaela Ursaciuc, prof. Elena-Mădălina Duminică, prof. Duminică Traian, prof. Liliana – Lucia Condur, prof. Casandra Cristina Daniela, prof. Argatu Daniela, prof. Zup Daniela Cristina.
Responsabil program: profesor Traian Duminică, traian_duminica@ccd-suceava.ro,0745 578747, profesor metodist Daniela-Cristina Zup, dana_zup@ccd-suceava.ro, 0740 519132


Comunicare în limba engleză pentru cariera didactică
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 90 ore
Grup tinta: Personal didactic de predare si didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
Ordinul de acreditare: OMEN 3343/16.03.2018
Discipline:
 • >Limba engleză pentru dezvoltarea carierei didactice – 8 CPT (38 ore)
 • Învăţare integrată prin intermediul limbii engleze, CLIL – 6 CPT (20 ore)
 • Limba engleză în parteneriate şi proiecte comunitare - 8 CPT (28 ore)
Formatori program: conf. univ. dr. Onoriu Colăcel, prof. Alina Crețu, prof. Monica Lepcaliuc, prof. Georgeta Colăcel, prof. Geanina Luca, prof. Daniela-Cristina Zup
Responsabil program: profesor metodist Daniela-Cristina Zup, dana_zup@ccd-suceava.ro, 0740 519132


Campionul comunităţii
Tip program: acreditat (15 CPT)
Numarul de ore: 60 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 3343/16.03.2018
Discipline:
 • Modulul I: Facilitarea dezvoltării comunitare
 • I.1. Competențe de bază pentru lucrul cu comunitatea
  I.2. Dezvoltarea organizațională
  I.3. Lucrul cu persoanele din grupuri vulnerabile
  I.4. Lucrul cu familiile vulnerabile
 • Modulul II: Consilierea pentru carieră
 • II.1. Dezvoltarea încrederii și motivației clienților
  II.2. Pregătirea angajatorilor
  II.3. Lucrul cu NEETs, tinerii care nu au o calificare și pregătire pentru angajare
 • Modulul III: Dezvoltarea şi managementul voluntariatului
 • III.1. Voluntariatul
  III.2. Managementul voluntariatului
Formatori program: Formatori: Lector univ. dr. Viorica-Cristina CORMOŞ, Asistent de cercetare (drd.) Oana Elena LENŢA, Psiholog Roxana-Mihaela MĂRGINEAN, prof. Georgeta COLIBABA, prof. Daniela-Cristina ZUP, prof. Elena Manuela DAVID, Petru-Vasile GAFIUC, prof.Marcel COLIBABA, prof. Constantin TANASĂ
Responsabil program: profesor metodist Georgeta COLIBABA, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com


Parteneriatul scoala comunitate
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 5670 din 18.12.2017
Discipline:
 • Managementul de proiect- 6 CPT; (22 ore).
 • Parteneriatul - 5 CPT; (20 ore).
 • Comunicare interinstituțională - 6 CPT; (22 ore).
 • Voluntariatul - 5 CPT; (21 ore).
Formatori program: Formatori: conf. univ. dr. Otilia Clipa, prof. Maria Pavelescu, prof. Florica Pîţu, prof. Lăcrămioara Clucerescu, prof. Adriana Nichitean, prof. Daniela Zup, Petru Vasile Gafiuc
Responsabil program: profesor metodist Daniela Zup, 0740 519132, danazup@yahoo.com


Managementul calitătii in educatie
Tip program: acreditat (30 CPT)
Numarul de ore: 120 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 3019/08.01.2018
Discipline:
 • Introducere in management educational- 5 CPT; (21 ore).
 • Calitatea educatiei-concepte fundamentale - 9 CPT; (33 ore).
 • Managementul calitatii educatiei oferite de scoala - 8 CPT; (31 ore).
 • Principii, domenii si standarde in domeniul calitatii educatiei.Evaluarea interna si externa a scolii- 8 CPT; (31 ore).
Formatori program: conf.univ. dr. Otilia Clipa, prof. Gabriela Scutaru, prof.dr.Cristian Cuciurean, prof. Elena Manuela David, prof. Maria Guzu, prof.Traian Duminică, prof.Valeria Leonte, prof.Oana-Miruna Oprea, prof.Guzu Marian, prof. Rodica Cotin
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, cotin_rodica@yahoo.com


Resurse Educationale Tehnologie si Creativitate
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program:
Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4586 din 09.08.2017
Discipline:
 • Competente curriculare implicate în proiectarea TIC - 6 CPT; (19 ore)
 • Proiectarea asistată a resurselor educationale - 8 CPT; (31 ore).
 • Elemente de proiectare a programelor de învățare - 8 CPT; (31 ore).
Formatori program: conf. univ. dr. Otilia Clipa, prof. Rodica Cotin, prof. Gabriela Rodica Freitag, conf.univ. dr. Ioan Maxim, inf. Laslău Cătălin
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, cotin_rodica@yahoo.com


Scoala incluzivă, scoală pentru toți
Tip program: acreditat (15 CPT)
Numarul de ore: 60 de ore, blended learning
Categorie program: I
Grup tinta: Personal didactic din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4623 din 27.07.2015
Discipline:
 • Cadrul conceptual si normativ al educației incluzive - 4 CPT (16 ore)
 • Scoala incluzivă – 5 CPT (19 ore)
 • Clasa incluzivă – 6 CPT (23 de ore)
Formatori program: prof. Georgeta Colibaba, prof. Maria Pavelescu, prof. Iliana Dumitrescu
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com


Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a
Tip program: acreditat (15 CPT)
Numarul de ore: 60 ore
Categorie program:
Grup tinta: cadre didactice care predau Informatica si TIC în invătamantul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 4586/09.08.2017.
Discipline:
 • Sisteme de calcul - 6 ore
 • Sisteme de operare - 6 ore
 • Internet - 6 ore
 • Editor grafic - 9 ore
 • Algoritmi - 18 ore
 • Metodica predarii disciplinei Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a - 9 ore
Formatori program: prof. Georgie Daniel Vlad, prof. Viorica - Raluca Costineanu.
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com


Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative
Tip program: acreditat (11 CPT)
Numarul de ore: 42 ore
Categorie program:
Grup tinta: cadre didactice din invatamantul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 5046/06.09.2018
Discipline:
 • Concepte introductive – Minecraft Education Edition
 • Programare creativă pentru rezolvare de probleme în Minecraft – makecode MC
Formatori program: prof. Georgie Daniel Vlad, prof. Viorica - Raluca Costineanu.
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com

Permisul ECDL
Furnizor ECDL Romania Creditele profesionale transferabile se pot obține în urma susținerii următoarelor examene pentru obținerea de certificări ECDL recunoscute la nivel european:
 • Permisului ECDL Profil didactic - 25 CPT;
 • Permisului ECDL Start - 20 CPT;
 • Permisului ECDL complet - 25 CPT;
 • ECDL 3D Printing didactic - 10 CPT;
 • ECDL Computing didactic - 10 CPT;
Grup ţintă: Personalul didactic din învăţământul preuniversitar;
Formatori acreditați: ing. Laslău Cătălin, ing. Toader Pîțu;
Responsabil Centru ECDL: ing. Cătălin Laslău ;
Coordonatorul programului: prof. Elena – Manuela David.