Suport activități didactice în online Proiect CCD - IȘJ
 Untitled Document

Procedura MEN - privind echivalarea si acordarea unui numar de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale, conform art. 19 din OMECTS 5564 din 2011

LEGEA nr. 1 din 2011 - Legea Educatiei Nationale - forma în vigoare începand cu data de 01.01.2015

Ordinul nr. 5561 din 31.10.2011 - Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamintul preuniversitar

ORDIN nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic

Ordinul nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocuparii unei functii didactice

Ordinul nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

Ordinul nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti în management educational

Ordinul nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare

Ordinul nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Scoala dupa Scoală"

Ordinul nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invătamant preuniversitar

Ordinul nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

ORDIN nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

OMECTS nr. 5561 / 2011 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - forma aplicabilă la data de 1 ianuarie 2015ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile - forma aplicabilă la data de 1 ianuarie 2015ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia - forma aplicabilă la data de 1 ianuarie 2015Metodologia de încadrare a personalului din CCD

Metodologie concurs pentru profesori metodişti

Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

LEGE Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România